<link rel="stylesheet" href="/assets/plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
logo website final v6

Theepot verguld decor

Theepot verguld decor
Theepot verguld decor
€ 925.00

Theepot met een verguld decor Yongzheng/Qianlong  1723-1735   1736-1795
Hoogte 13 cm
De theepot is in perfecte conditie
Terug naar overzicht